Saturday, August 17, 2019

สุขภาพจิตคืออะไรเรามีคำตอบ

Good-mental-health-

ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นอย่างไร

ในชีวิตมนุษย์นอกจากเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษแล้ว ยังมีสุขภาพจิตที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะหากว่าเรา...

วิธีบำบัดสุขภาพทางจิตควรทำอย่างไร

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพทางจิต

Find-psychiatrist

เช็คด่วน สัญญาณเตือนอันตรายว่าต้องไปพบจิตแพทย์

Resolve-mentally-pic

แก้ไขปัญหา…จิตใจไม่สบาย

Mental-Decline_pic

หากสุขภาพจิตไม่ปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

ล่าสุด

Online-ooca

ปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ด้วย ooca

Psycho-GAD

GAD โรคจิตแห่งความกังวล

Neurosis-type-psychosis

โรคจิตประเภท Neurosis โรคจิตใกล้ตัว

Schizophrenia-psychosis

มาทำความรู้จักโรคจิตประเภท Schizophrenia

คลิปอธิบายการป่วยทางจิตต่างๆ

Tag