Home > วิธีบำบัดสุขภาพทางจิตควรทำอย่างไร
Medicines help heal mental health

การทานยาช่วยบำบัดสุขภาพจิตได้มากแค่ไหน

โรคจิตเภท เกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง อาการของผู้ป่วย เช่น ประสาทหลอน มองโลกผิดไปจากความเป็นจริง มีการแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม มีความคิดร้ายแรงจนอยากตัวตาย ในปัจจุบันนี้แบ่งอาการของโรคจิตเภทออกเป็น 2 ลักษณะ 1.ลักษณะอาการทางบวก ผู้ป่วยจะมีอาการ”มาก” กว่าคนปกติทั่วไป - ประสาทหลอน ได้ยินเสียงคนพูดคุย และพูดตอบเสียงนั้นเพียงคนเดียว - อาการหลงผิด เช่น คิดว่ามีเทพหรือวิญญาณสิงสถิตอยู่ในร่างกายและคอยบอกให้กระทำสิ่งต่างๆ มีความคิดผิดปกติ เช่น พูดจาไม่รู้เรื่อง เปลี่ยนเรื่องพูดโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมผิดปกติ เช่น ชอบทำท่าแปลกๆ หัวเราะหรือร้องไห้ สลับกันไปมา 2.ลักษณะอาการทางด้านลบ ผู้ป่วยจะมีอาการ”ขาด”จากคนปกติทั่วๆ ไป เช่น ไม่มีสีหน้าอารมณ์ ไม่มีจุดหมายในชีวิต ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เก็บตัวเก็บตัว หรือไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องอะไรเลย การรักษาโรคจิตเภทที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คือ รักษาด้วยการทานยา ยาที่ทานเข้าไปจะช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติ ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ ยารักษาโรคจิตเภทในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม 1.ยารักษาโรคจิตเภทกลุ่มเก่าหรือดั้งเดิม เป็นยาที่มีการใช้มานาน เช่น thioridazine, perphenazine, pimozide, haloperidol, flupentixol เป็นต้น 2.ยารักษาโรคจิตเภทกลุ่มใหม่ เช่น risperidone, quetiapine, aripiprazole,

Read More
MentalDecline

วิธีที่ดีในการทำให้สุขภาพจิตได้มีการผ่อนคลาย

เรื่องจิตใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะเปรียบไปแล้วก็เหมือนเป็นส่วนที่เอาไว้สั่งการสมองให้กระทำหรือไม่กระทำในสิ่งต่างๆ หากว่าสภาวะจิตใจดีการประพฤติหรือพฤติกรรมที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าสภาวะจิตใจผิดปกติ พฤติกรรมหรือการกระทำที่ออกมาก็จะแปลกไปตามสภาพของแต่ละคน การพยายามทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายหรือทำให้จิตใจสบายจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่ควรจะปฏิบัติสำหรับทุกๆ คน เพราะเมื่อมีสุขภาพจิตทีดีสิ่งดีๆ ในชีวิตก็จะเข้ามาหาเราเอง ต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าหากสุขภาพจิตเราดีเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งวิธีในการดูแลสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายได้เสมอควรปฏิบัติดังนี้ 1.    พยายามฝึกสมาธิบ่อยๆ – การฝึกสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้สุขภาพจิตของทุกๆ คนไม่ฟุ้งซ่าน ไม่คิดแต่เรื่องอกุศล เป็นเสมือนการได้มานั่งทบทวนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองในแต่ละวันว่าวันนี้ตัวเองได้ทำอะไรที่ดีหรือไม่ดีลงไปบ้าง หากสิ่งที่ทำไม่ดีก็สามารถที่จะละเว้นหรือไม่อาฆาตแค้นต่อกัน เท่านี้สุขภาพจิตก็จะรู้สึกผ่อนคลาย 2.    เรียนรู้ในศาสนาที่ตัวเองนับถือ – แม้ว่าแต่ละศาสนาจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติหรือพิธีกรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกศาสนาต้องการก็คือการมีคำสอนที่จะให้ผู้ที่นับถือนั้นเดินไปในแนวทางที่ดี การพยายามเรียนรู้ในศาสนาที่ตัวเองนับถือบ่อยๆ ก็จะช่วยให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่สงบและใจเย็นลงได้ และก็จะทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายไม่แบกความทุกข์ต่างๆ เอาไว้ 3.    ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ – การที่แต่ละคนได้ทำในกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบจะทำให้รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายและเมื่อมีความคิดแบบนั้นสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะการที่ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเอง เช่น การทำอาหาร, การออกกำลังกาย, การเล่นเกม, การเล่นกีฬา เป็นต้น 4.    หาเวลาพักผ่อนและให้รางวัลชีวิตบ้าง – การพักผ่อนและการให้รางวัลชีวิตของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป อาทิ บางคนชอบท่องเที่ยว, บางคนซื้อเครื่องสำอาง บางคนแต่งรถ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือต้องการจะสื่อว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ทำบ่อยๆ แต่นานๆ ครั้งทำสักทีก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขขึ้นและสุขภาจิตเราก็ได้ผ่อนคลายเมื่อได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าและได้ให้รางวัลชีวิตที่ดีกับตัวเองบ้าง

Read More
medita-tion

การนั่งสมาธิมีผลต่อสมองอย่างไร?

ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการวิจัยแล้วว่าการนั่งสมาธิช่วยในการลดความตึงเครียดได้เพราะการนั่งสมาธิจะส่งผลที่ทำให้รางกายและสมองได้พักผ่อน โดยการทำสมาธิเป็นประจำนั้นจะทำให้ช่วยลดความตึงเครียดที่จะส่งผลกระทบไปยังสมองได้จึงเป็นประโยชน์ต่อสมองมาก การนั่งสมาธิส่งผลต่อสมองดังนี้ 1. สมองกลีบหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญต่อร่างกายที่จะทำหน้าที่รักษาความจำระยะยาว โดยสมองกลีบหน้านี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆและความรับผิดชอบในการระวังตัว ถ้าคุณนั่งสมาธิก็จะทำให้สมองส่วนหน้าเข้าสู่โหมดพักผ่อน 2. สมองกลีบข้าง จะมีหน้าที่ในการประมวนผลข้อมูลจากประสาทสัมผัสจากส่วนต่างๆในร่างกาย เมื่อเรานั่งสมาธิสมองกลีบข้างจะทำงานช้าลง 3. ทาลามัส จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการนอนหลับ การนั่งสมาธิจะช่วยลดการถ่ายทอดข้อมูลเข้าสู่ทาลามัส

Read More
spiritual-healing

บำบัดด้วยการพูดคุยกับผู้อื่นให้มากขึ้นช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้น

ในปัจจุบันนี้ผู้คนได้ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปแต่ก็ยังมีบางคนที่มีอาการทางจิตอาจจะเกิดขึ้นจากสังคมรอบข้างหรือสิ่งที่ทำอยู่กดดันเกินไปจนทำให้ตนนั้นคิดมากอาจจะทำให้สุขภาพจิตนั้นอ่อนแอได้ ถ้าพูดถึงสุขภาพจิตแล้วการพูดคุยกับผู้คนเยอะๆ เป็นช่องทางที่ช่วยบำบัดสภาพจิตใจได้เยอะมากเพราะจะทำให้ลืมสิ่งแย่ๆ ที่ตนได้เผชิญมาและการพูดคุยเหล่านี้ยังมีช่องทางที่ช่วยให้คุณระบายได้อย่างดีที่สุดเพราะหากเก็บไว้สภาพจิตของคุณอาจจะแย่หนักยิ่งกว่าเก่าและอาจจะมีผลทำให้เป็นบ้าในที่สุด สิ่งสำคัญควรหาเพื่อนใกล้ชิดตัวที่สามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเพื่อไว้ปรึกษาหรือพูดคุยสิ่งแย่ๆ ที่คุณได้เจอมาและให้เพื่อนคนนี้ช่วยแนะวิธีแก้ปัญหาคุณจะได้มีทางออกได้ดีกว่าอยู่เงียบๆ และเก็บมันไว้นั้นเอง

Read More